הירשם או התחבר  

 

תפקידו של מכון הבקר
ה:
  • בקרת מבנים ע"י בקרי הבניה – בקרי בניה מוסמכים אשר פועלים במכוני הבקרה יבצעו את פעולות הבקרה הנדרשות על הליכי הבנייה ובעצם יחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע הבדיקות ההנדסיות והבטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. 
  • הקשר אל מול הרשויות  – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכי הבקרה ואישור תהליכי הבנייה.
  • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו  – בקרי הבניה יקיימו בקרת תכן ובקרת ביצוע של המבנים והתשתיות, תוך וידוא עמידתם בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה כתנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם.
  • החלפת הרשויות הקיימות   – במכוני הבקרה יפעלו בקרים מורשים מטעם הגופים המאשרים כיום (כיבוי אש, הנה"ס, משרד הבריאות ופקע"ר) ובכך יחליפו את הצורך בפניה פרטנית לכל גוף מאשר.
  • מתן המלצות מחייבות להיתרי בניה  – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרת תכן על תיק הבקשה להיתר, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות, יתן את האישור הנדרש להיתר בנייה.
  • בקרת ביצוע לאחר היתר הבנייה  – לאחר מתן היתר הבניה, ימשיך המכון את הבקרה על הליך הבניה ועמידתו בהיתר ובתקנים.
  • תעודת גמר וטופס   – בעת השלמת הבניה, יבחן המכון בבדיקות סופיות את ישום וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס.

חיפוש :
שלושת המכונים הראשונים לבקרה הנדסית שיפקחו על תקינות הבנייה בישראל, קיבלו רישיון. בהתאם לרפורמה, עד לחודש אפריל 2019 הפנייה אליהם תהיה וולונטרית ולאחר מכן תהפוך לחובה. המדינה תתמרץ את הפונים למכון הבקרה במענק של 20 אלף שקליםטואול - בניית אתרים באינטרנט