הירשם או התחבר  

 

תפקידו של מכון הבקר
ה:
  • בקרת מבנים ע"י בקרי הבניה – בקרי בניה מוסמכים אשר פועלים במכוני הבקרה יבצעו את פעולות הבקרה הנדרשות על הליכי הבנייה ובעצם יחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע הבדיקות ההנדסיות והבטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. 
  • הקשר אל מול הרשויות  – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכי הבקרה ואישור תהליכי הבנייה.
  • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו  – בקרי הבניה יקיימו בקרת תכן ובקרת ביצוע של המבנים והתשתיות, תוך וידוא עמידתם בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה כתנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם.
  • החלפת הרשויות הקיימות   – במכוני הבקרה יפעלו בקרים מורשים מטעם הגופים המאשרים כיום (כיבוי אש, הנה"ס, משרד הבריאות ופקע"ר) ובכך יחליפו את הצורך בפניה פרטנית לכל גוף מאשר.
  • מתן המלצות מחייבות להיתרי בניה  – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרת תכן על תיק הבקשה להיתר, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות, יתן את האישור הנדרש להיתר בנייה.
  • בקרת ביצוע לאחר היתר הבנייה  – לאחר מתן היתר הבניה, ימשיך המכון את הבקרה על הליך הבניה ועמידתו בהיתר ובתקנים.
  • תעודת גמר וטופס   – בעת השלמת הבניה, יבחן המכון בבדיקות סופיות את ישום וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס.

חיפוש :

מכוני הבקרה נפתחו רשמית - מענק של 20 אלף שקלים לפונים הראשונים
ביום 27.6.2018, נפתחו רשמית שלושת מכוני הבקרה הראשונים, זאת אחרי שמינהל התכנון העניק לשלושה את הרשיונות.

המכונים שהחלו לעבוד הם: "ניסים שוקר"- הממוקם בירושלים, "אלפא סייט"- הממוקם בתל- אביב ו"איי.אי.אס" הממוקם ביבנה. שלושה מכונים נוספים כבר הוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אך טרם קיבלו את רשיונם. 

תחילת עבודת המכונים מהווה מהפכה בתחום רישוי המבנים. כאשר לצד עבודת וועדות התכנון והבנייה המקומיות, אשר ימשיכו לבדוק כי הבקשות להיתר הבנייה עומדות בהוראות התכנית התקפה לשטח, יפעלו גם מכוני הבקרה אשר יבצעו בקרה הנדסית הכוללת את בדיקת תכניות הקונסטרוקציה המוגשות וכן בדיקת איכות ביצוע הבנייה בפועל ע"י בקרת ביצוע בשטח אתר הבניה. 

 

עוד כוללים המכונים בקרים מטעם גופים שאישורם נדרש לצורך הוצאת ההיתר, באופן אשר חוסך ליזם את הצורך לפנות לאותם גופים בנפרד. בשלב זה כוללים המכונים בקרים מטעם רשות הכיבוי וההצלה ומטעם פיקוד העורף. בעתיד, וככל שהפרוייקטים יהיו מורכבים יותר, ייכללו במסגרת השירות שייתנו מכוני הבקרה גם בקרים מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. 

תחילת עבודת המכונים תיעשה באופן הדרגתי, כאשר בשלב הראשון רק מבנים למגורים המונים מינימום 6 דירות מגורים ושגובהם אינו עולה על 29 מטרים נדרשים לעבור את מכוני הבקרה. 

המדינה תעניק סל של תמריצים לציבור על מנת לעודד אותם לפנות אל מכוני הבקרה. ראשית, המדינה תישא במימון מלא של האגרות הנדרשות לתשלום למכוני הבקרה העומדות ע"ס כמה עשרות אלפי שקלים- בהתאם להיקף הפרוייקט. בנוסף על כך, כל מי שייפנה לביצוע בקרה במכון, יתומרץ במענק של 20 אלף ש"ח. מריץ זה יוגבל ל 240 הפונים הראשונים. 

 

טואול - בניית אתרים באינטרנט