הירשם או התחבר חיפוש :

ועדת הפנים אישרה את התיקון להפעלת מכוני הבקרה לבקשת היתרי בניה

ועדת הפנים בראשות ח"כ יואב קיש אישרה היום, 26/2/2018, פה אחד לקריאה שניה ושלישית את תיקון 117 לחוק התכנון והבניה, המסדיר את פעולת מכוני הבקרה. בשל העיכוב של שנתיים בחוק, ובשל העובדה שבניגוד לתוכנית המקורית, לפיה תהיה חובה על קבלנים ויזמים להשתמש בשירותי מכוני הבקרה, הם יהיו זכאים לבחור אם לבקש היתרי בניה באמצעות המכונים או להסדיר זאת בעצמם, דרש יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש מהאוצר שיממן את מתווה השיפוי למכונים, ושגם יעודד קבלנים להיעזר במכוני הבקרה. ח"כ קיש התנה את קידום החוק בכך.

 

המתווה הוא:

  1. יינתן מענק הקמה של 150,000 ₪ לכל מכון בקרה שקיבל רישיון (יש 4 מכונים שקיבלו רישיון ועוד שניים בהליכי קבלה אחרונים).
  2. האוצר יסבסד את האגרות המשולמות על ידי היזמים למכוני הבקרה, ללא תלות בכמות, במשך שנה. בכך יינתן תמריץ ליזם שיבקש היתר בניה באמצעות מכון בקרה. תמריץ זה מוגבל ל-240 היתרי בניה, ולא יותר מ-60 היתרים למכון אחד. יזם יקבל עבור כל בקשת היתר כזו 20,000 ₪.
  3. למקרה שלא יהיו בכלל פניות יזמים למכוני הבקרה, וכל הקונספט יתברר כ'כשל שוק', תינתן רשת ביטחון למכונים – תובטח הכנסה של מאה אלף ₪ למכון בחודש לא כולל מע"מ. הסכומים ייבחנו אחת לרבעון. מכון שלא יגיע להכנסה זו, יקבל השלמת הכנסה מהאוצר.

יו"ר הוועדה, ח"כ יואב קיש: "המדינה יצאה לרפורמה שלא עמדה בלוחות הזמנים. אנשים השקיעו כסף רב וזמן בהקמת מכונים על פי דרישות האוצר, רק על מנת לגלות שהמדינה אינה מקדמת את הרפורמה על פי לוחות הזמנים שתוכננו. הוועדה רתמה את משרד האוצר למהלך שיוכיח שהמדינה כן רצינית, והיא תשפה את המכונים על הפסדיהם ותעודד את הקבלנים לעשות שימוש בהם, ולהצעיד את מערכת התכנון והבניה קדימה".

 

טואול - בניית אתרים באינטרנט