הירשם או התחבר חיפוש :

מענק של 20 אלף שקלים לפונים למכוני הבקרה
ביום 27.6.2018, נפתחו רשמית שלושת מכוני הבקרה הראשונים, זאת אחרי שמינהל התכנון העניק לשלושה את הרשיונות.
המכונים שהחלו לעבוד הם: "ניסים שוקר"- הממוקם בירושלים, "אלפא סייט"- הממוקם בתל- אביב ו"איי.אי.אס" הממוקם ביבנה. שלושה מכונים נוספים כבר הוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אך טרם קיבלו את רשיונם. 

תחילת עבודת המכונים מהווה מהפכה בתחום רישוי המבנים. כאשר לצד עבודת וועדות התכנון והבנייה המקומיות, אשר ימשיכו לבדוק כי הבקשות להיתר הבנייה עומדות בהוראות התכנית התקפה לשטח, יפעלו גם מכוני הבקרה אשר יבצעו בקרה הנדסית הכוללת את בדיקת תכניות הקונסטרוקציה המוגשות וכן בדיקת איכות ביצוע הבנייה בפועל ע"י בקרת ביצוע בשטח אתר הבניה. 

עוד כוללים המכונים בקרים מטעם גופים שאישורם נדרש לצורך הוצאת ההיתר, באופן אשר חוסך ליזם את הצורך לפנות לאותם גופים בנפרד. בשלב זה כוללים המכונים בקרים מטעם רשות הכיבוי וההצלה ומטעם פיקוד העורף. בעתיד, וככל שהפרוייקטים יהיו מורכבים יותר, ייכללו במסגרת השירות שייתנו מכוני הבקרה גם בקרים מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. 

תחילת עבודת המכונים תיעשה באופן הדרגתי, כאשר בשלב הראשון רק מבנים למגורים המונים מינימום 6 דירות מגורים ושגובהם אינו עולה על 29 מטרים נדרשים לעבור את מכוני הבקרה. 

המדינה תעניק סל של תמריצים לציבור על מנת לעודד אותם לפנות אל מכוני הבקרה. ראשית, המדינה תישא במימון מלא של האגרות הנדרשות לתשלום למכוני הבקרה העומדות ע"ס כמה עשרות אלפי שקלים- בהתאם להיקף הפרוייקט. בנוסף על כך, כל מי שייפנה לביצוע בקרה במכון, יתומרץ במענק של 20 אלף ש"ח. מריץ זה יוגבל ל 240 הפונים הראשונים. 
טואול - בניית אתרים באינטרנט