הירשם או התחבר פרופיל חברה

 

בין המלצות "ועדת זיילר" (וועדת חקירה לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור, שהוקמה בעקבות אסון ורסאי והצביעה על בעיות וכשלים רבים הקשורים בענף הבניה בישראל) שאומצו בהחלטת ממשלת ישראל, וייושמו בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הוחלט על הקמת מכוני בקרה במטרה להבטיח את התנאים לתקינות התכן והבניה ועמידתם בהוראות הדין.

לשם כך, הכשירה המדינה [בשיתוף הגוף הבינלאומי] בקרי בניה בישראל. 

וכן אושרו  מכוני בקרה שקיבלו את הרישיון לתחילת עבודתם ב 25.7.2018.

תפקידו של מכון הבקרה:

  • לאגד את אישורי רשויות הרישוי ובכך ליצור כתובת אחת לבקרה ועמידה בתקנות התכנון והבנייה, לרבות אישורים נדרשים (בקרים מוסמכים מטעם הגורמים המאשרים).
  • העמדת גוף מקצועי (בקרי בניה) שתפקידם, בין היתר, לפקח על התקדמות הבניה בכל פרוייקט ולבדוק את ההתאמות להיתר הבניה והעמידה בתקנים.
  • לייעל ולשפר את מערך מתן היתרי הבניה, התקדמות הבניה והאישורים הסופיים.

תפקידו של בקר הבניה:

 תפקידו של בקר הבניה מתחיל בקבלת תיק המידע מהרשות המקומית, בדיקת תכן התיק ועל פיו המלצה למתן היתר הבניה, ממשיך בביקורת ופיקוח על הבניה (על פי הערכת סיכונים) ועד מתן תעודת הגמר לפרויקט.

בקר הבניה מודע ועוקב אחר כל הליך הבניה, על כל רבדיו.

ייחוד מקצוע הבקר:

  • בדיקת תכן הבניה ומתן חוות דעת מקצועית להוצאת היתר הבניה.
  • בקרה על הליך הבניה והתקדמותו;

א.      התאמת הבניה בפועל להיתר.

ב.      בדיקת התאמת הבניה בפועל לדין [לחוק, לתקנות, לתקנים, הלת וכו'].

ג.        סמכות להמליץ על צו הפסקת עבודה ו/או צו הריסה במקרה של אי עמידה בדין.

ד.      ידע נרחב בתחום הבניה.

"התאחדות בקרי הבניה בישראל בע"מ" :

הוקמה בכדי לתת מענה לצרכים העולים מהתיקון לחוק.

אנו מבינים את הקשיים בהטמעת המקצוע החדש בתחום הבניה, ומעניקים לבקרים, למכוני הבקרה ולכל העוסקים בתחום הבניה את התמיכה, הליווי, המידע, שיתופי הפעולה, קורסים והשתלמויות, אקספרטים ובוררים והפלטפורמות המתאימות- הכל בכדי למצות ולייעל את תחום בקרת הבניה ובכך לשפר את איכות הבניה בישראל ובטיחות הציבור.

בקרי הבניה מעניקים שירותי ליווי בבקרה על התכן וביצוע הבניה מתוך ראיה של התאמה לדין ולחוק.

 

 

טואול - בניית אתרים באינטרנט